Paziņojums par sadzīves atkritumu tarifa par atkritumu noglabāšanu poligonā un apsaimniekošanas maksas pieaugumu

No 2021.gada 1.janvāra mainīsies tarifs par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” un maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tas nozīmē, ka Jaunjelgavas novadā atkritumu apsaimniekošanas maksa palielināsies par 1,19 Eur par 1 kubikmetru. Līdz šim tā bija 19,80 (ieskaitot PVN) par 1 m3 , bet no 2021.gada 1.janvāra – 20,99 Eur (ieskaitot PVN) par m3 .

2020.gada 18. decembrī SIA “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda”) tarifi apstiprināti ar SPRK Lēmumu Nr. 174 . No 2021. gada 1. janvāra par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Dziļā vāda” poligonā būs jāmaksā 77,87 EUR/t, kur iekļauts arī DRN likmes pieaugums no 50,00 EUR/t uz 65,00 EUR/t.

Lēmumus un sīkāku izklāstu lasiet zemāk.

2021gada 1. janvārī sāka darboties vienotais nodokļu konts

2021.gada 1. janvārī līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētos iekšzemes nodokļus[1] var maksāt vienā kontā, turklāt to var izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu. Tas ievērojami mazina iespēju kļūdas dēļ ieskaitīt nodokļu maksājumu tam neatbilstošā kontā.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu tiek vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība un mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi:

 • pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli jāiesniedz līdz katra mēneša 15. datumam;
 • darba devēja ziņojums jāiesniedz līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam;
 • pašnodarbinātas personas ziņojums[2] jāiesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam;
 • elektroenerģijas nodokļa deklarācija jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam.

Visiem VID administrētajiem regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.

Līdz ar vienotā nodokļu konta ieviešanu 2021. gadā mainās kārtība, kādā veiktie maksājumi tiek novirzīti saistību segšanai[3]. Maksājot nodokļus vienotajā nodokļu kontā, kopējā summa automātiski tiek sadalīta un novirzīta samaksai – atbilstoši tiem nodokļu veidiem, kuru samaksas termiņš ir iestājies. Vispirms tiek segtas senākās saistības (FIFO princips). Līdz ar to maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā. Lai maksājums segtu noteiktu saistību, obligāti ir jānorāda tikai tādi identifikatori, kas nav piešķirti saistībā ar nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu un labprātīgās nomaksas grafiku.

Informāciju par to, kādi nodokļi no vienotajā kontā iemaksātās summas ir samaksāti un kādas ir nākotnes saistības, varēs noskaidrot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur būs pieejama jauna sadaļa “Maksājumu un nomaksas stāvoklis”.

Pārejas posmā 2021.gadā uz līdzšinējiem kontiem kļūdaini veiktie maksājumi tiks novirzīti uz vienoto kontu un apstrādāti atbilstoši jaunajai kārtībai.

Ar plašāku informācija par vienoto nodokļu kontu varat iepazīties tīmekļa vietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēlēties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.

[1] Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vienotajā nodokļu kontā tos plānots ieskaitīt, sākot ar 2023. gadu.

[2] Pašnodarbinātas personas ziņojums, kas jāsniedz saimnieciskās darbības veicējam, autoratlīdzības saņēmējam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja – ārvalstnieka, kuri nodokļus maksā paši.

[3] Ministru kabineta noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Pie zaļās egles meža vidū
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs,
Lai arī jaunajam gadam būtu
Tik labs un mirdzošs acīs prieks!
Ik katrai dienai jaunā gadā
Kā jaunam, skaistam sapnim būt!
Un katram sapnim, katrai domai
Par dzīves īstenību kļūt!

29.decembrī attālinātā režīmā notiks kārtēja domes sēde

29.12.2020. attālināti, plkst. 13:00 notiks kārtējā Domes sēde.

Vakance – “Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālists” Jaunjelgavas komunālajā daļā

Jaunjelgavas Komunālajā nodaļā  aicina darbā pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas speciālistu. 

Darba pienākumi:

 • veikt Jaunjelgavas pilsētas un pagasta pašvaldības ēku, dzīvokļu, nedzīvojamo telpu, pašvaldības ielu, autoceļu un inženierkomunikāciju nepieciešamo remontdarbu plānošanu, organizēšanu, uzraudzīšanu;
 • pārzināt būvdarbu/remontdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatācijas noteikumus;
 • sagatavot  remontdarbu kontroltāmes;
 • izsniegt tehniskos noteikumus un rakšanas darbu atļaujas;
 • veikt pašvaldības dzīvojamā fonda un komunikāciju regulāru apsekošanu,  ielu, ceļu stāvlaukumu , parku, kapu un pieguļošās teritorijas infrastruktūras uzturēšanu

Nepieciešamā  minimālā izglītība:

 • vismaz 1. līmeņa  augstākā izglītība inženierzinātnēs (būvniecība, autoceļu būvniecība, tehniskais eksperts) ar attiecīgās jomas inženiera kvalifikāciju vai nekustāmā īpašuma pārvaldnieka specialitātē
 • vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā  darbā.

Darba alga – 1050 Eur pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz 2021.gada 15.janvārim. Pieteikuma vēstules kopā ar CV iesniegt Jaunjelgavas novada domē elektroniski, uz e-pastu dome@jaunjelgava.lv, iemest pastkastē pie Jaunjelgavas domes ārdurvīm, vai, iepriekš piesakoties uz konkrētu laiku telefoniski – 65133656, iesniegt kancelejā.

Sīkāka informācija par pienākumiem – 29122684.

17.decembrī apstiprinātie Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

17.decembrī ir apstiprināti jauni Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas paredz virkni stingrāku ierobežojumu laikā no 21.decembra līdz 11.janvārim.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2020, 216A., 221B., 223A., 227A., 233B., 235B., 237A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim:

1.1.1. izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.2. aizliegt skaistumkopšanas, pīrsinga un tetovēšanas pakalpojumus, sporta inventāra nomu iekštelpās un fotopakalpojumus klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), kā arī saimnieciskos pakalpojumus klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)). Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās, ja tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana;”;

20.decembrī Ziemassvētku vecītis apbraukās Jaunjelgavas ielas

Zemgalē nosauc gada krietnākos uzņēmējus, bet cildināšanu atliek līdz pavasarim

                Zemgalē, kas ir izteikts lauksaimnieku un pārtikas ražotāju reģions, tradicionāli rudenī, kad lauki nokopti un augsne sagatavota nākamajai ražai, Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu. Izņēmums nav arī aizvadāmais gads, kas iezīmējies ar daudz un dažādiem globālās Covid 19 vīrusa pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem saimnieciskajā darbībā. Tāpēc par katrā no 22 reģionā ietilpstošajām pašvaldībām izraudzīto vienu krietnāko uzņēmēju – titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” pretendentu ir vēl jo lielāks prieks un lepnums.

Atbilstīgi Zemgales Attīstības padomes (ZAP) apstiprinātajam Nolikumam šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu  vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveic videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

Jauno laureātu vārdi, kas apstiprināti ZAP balsojot attālināti, liecina, ka pārstāvēto nozaru un uzņēmumu spektrs ir plašs un daudzveidīgs. Pārstāvētas divas akciju sabiedrības, piecas zemnieku saimniecības, trīs individuālā darba veicēji un 12 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tostarp viens daudznozaru uzņēmums. No Jelgavas laureāta godā šoreiz ir SIA “Cross Timber Systems”, kas specializējas finiera lokšņu un koka paneļu, namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošanā, bet no Jēkabpils – SIA “LC būve”, kas veic pilna cikla būvniecības darbus. Aizkraukles novada pašvaldība nominējusi SIA “Metālists”, kas nodarbojas ar metāla konstrukciju izgatavošanu un metālapstrādi. Aknīstes novadu pārstāvošā zemnieku saimniecība “ŪTA” nodarbojas ar kokapstrādi, koka taras izgatavošanu, graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklas ražošanu. Laureātu vidū ir arī Auces novadu pārstāvošais daudznozaru uzņēmums SIA “LLU MPS Vecauce”, bet no Bauskas novada šogad nominēta Vecsaules pagasta zemnieku saimniecība “Jundas”, kur audzē gaļas liellopus, ražo liellopu gaļu un tās izstrādājumus. Savukārt pārtikas ražošanas dominanti Zemgalē raksturo divi lielražotāji – akciju sabiedrība “Dobeles dzirnavnieks” Dobeles novadā un akciju sabiedrība “Balticovo” Iecavas novadā.

No Jaunjelgavas novada laureātu pulku papildina Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība “Ziediņi”, kas nodarbojas ar graudkopību un zivkopību, bet Jelgavas novada uzņēmējus šoreiz pārstāv Kalnciemā meklējamais uzņēmums SIA “Easy Pack”, kas pazīstams kā gofrēta papīra un kartona taras ražotājs. Saimnieciskā darba veicēja Rita Skrējāne no Jēkabpils novada Rubeņu pagasta saimnieko sēļu lauku sētā “Gulbji” un nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu, mājražošanu un tūrisma pakalpojumu sniegšanu, bet Kokneses novada SIA “Briežkalni” veic autokravu pārvadājumus. Cits laureāts – SIA “Meža Rasas” no Krustpils novada nodarbojas ar stādu audzēšanu un sniedz dārzu apzaļumošanas pakalpojumus, bet Neretas novada zemnieku saimniecība “Saules” specializējusies ceļu būvniecībā. Būvniecībai, kravu pārvadājumiem, smagās tehnikas nomai un informatīvo zīmju ražošanai pievērsies Ozolnieku novada uzņēmums SIA “A&B”, bet saimnieciskās darbības veicēji Madara un Miks Kaidaki no Pļaviņu novada Klintaines pagasta sniedz veterinārmedicīnas pakalpojumus, kā arī atvēruši veterināro aptieku un dzīvnieku frizētavu.

Tūristu uzņemšanai caur ēdināšanas, telpu īres un naktsmītņu pakalpojumiem tā dēvētajā Baltajā mājā aizvien ir uzticīgs Rundāles novada Pilsrundāles pagasta uzņēmums – SIA “MI”, bet Salas novada uzņēmums SIA “SAKAS BIRCH” pieder pie Sēlijas kokapstrādātājiem, nodarbojas ar zāģēšanu, ēvelēšanu un koksnes impregnēšanu. Skrīveru zemnieku saimniecībai “Kalnāres” raksturīga ir ābolu un kartupeļu audzēšana, bet Tērvetes novada SIA “Tērvetes tauriņi” sniedz atpūtas un izklaides iespējas tūristu tik iecienītajā tropu tauriņu un dzīvnieku mītnē. Cits laureāts, Vecumnieku novada Stelpes pagasta uzņēmums SIA “KEEFA” nodarbojas ar bioloģiski audzētu augļu, ogu un dārzeņu pārstrādi un dabīgu pārtikas produktu ražošanu, bet saimnieciskās darbības veicēja Ieva Puzāne no Viesītes novada pievērsusies dažādu stādu un dārzeņu audzēšanai segtajā platībās.

Visiem minētajiem titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” ieguvējiem ar pašvaldību finansiālu atbalstu piešķirta 500 eiro naudas balva un Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Atzinības raksts, tiesa gan pašreiz tikai elektroniskā formātā, taču līdz piemiņas balvas un īsta Atzinības raksta saņemšanai acīmredzot būs jāpaciešas līdz pavasarim, kad iecerētā laureātu daudzināšana tradicionāli, nu jau piekto reizi, varēs notikt majestātiskajā Rundāles pilī, kas dižosies ar jumta jauno segumu un pavasara puķu krāšņu ziedēšanu pils dārzā.

Juris Kālis
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
Tālrunis 29144960
10.12.2020.

VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

Laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas ledus kārta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina būt piesardzīgiem, jo ledus kārta joprojām ir ļoti plāna un atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami!  Ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un noslīkst. Pēdējo divu dienu laikā VUGD saņēma sešus izsaukumus uz gadījumiem, kad cilvēki ielūza ledū – seši cilvēki gāja bojā, bet divi tika izglābti.

To, cik ledus ir mānīgs, apliecina arī notikums Ludzā, kur izdevās glābt ledū ielūzušu cilvēka dzīvību. 9.decembrī VUGD Latgales reģiona Ludzas daļa saņēma informāciju, ka Ludzā ūdenstilpē slīkst cilvēks. Uz notikumu izbrauca autocisterna, bet daļas komandieris Jānis Klodāns nevarēja palikt malā un kopā ar vada komandiera vietnieku Aldi Guitanu arī devās uz notikuma vietu ar vieglo automašīnu. Abas automašīnas steidzās uz notikuma vietu pa dažādiem maršrutiem, lai ātrāk atrastu glābjamo. Pirmie notikuma vietā ieradās J.Klodāns un A.Guitans un steidzās glābt nelaimē nonākušo cilvēku.

Individuālās karjeras konsultācijas Jaunjelgavas novada 7.-12. klašu jauniešiem

IZMANTO IESPĒJU SAŅEMT INDIVIDUĀLAS KARJERAS KONSULTĀCIJAS  ATTĀLINĀTI VAI KLĀTIENĒ!

INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS

 • PALĪDZ IZZINĀT, APZINĀTIES SPĒJAS, PRASMES, INTERESES, KOMPETENCES,
 • VEICINA PAŠMOTIVĀCIJU,
 • PAAUGSTINA PAŠNOVĒRTĒJUMU,
 • PADZIĻINA IZPRATNI PAR PROFESIJĀM UN KARJERAS IZVĒLI,
 • SNIEDZ ATBALSTU PIEMĒROTAS PROFESIJAS UN STUDIJU PROGRAMMAS IZVĒLĒ.

Ja tas Tev ir svarīgi, sazinies ar pedagogu karjeras konsultantu Mariku Kļaviņu!
tel. 28346233
e-pasts: mezrozite_m@inbox.lv

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »