26.martā darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Lai informētu vēlētājus par 5. jūnija pašvaldību domes vēlēšanu kārtību, no šodienas, 26. marta, līdz 6. jūnijam darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis 67049999.

Tālrunis strādās katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00, bet 31. maijā no plkst. 9.00 līdz 21.00, 4. un 5. jūnijā – no plkst.7.00 līdz 24.00. Uzziņu tālruņa operatori būs gatavi vēlētājus uzklausīt arī 6. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Zvanot uz uzziņu tālruni, vēlētāji varēs noskaidrot savu vēlēšanu apgabalu, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laikus, uzzināt, kā pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu, ja citā vēlēšanu apgabalā pieder nekustamais īpašums. Tāpat varēs uzzināt par pieteikšanos balsot pa pastu no ārzemēm, balsošanas kārtību iecirknī, zīmes aizpildīšanu, drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un iegūt atbildes uz citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem jautājumiem.

Atsavināšanas atkārtotas izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli 1”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0101, ar kopējo platību 1500 m² nosakot:

 • Izsoles sākumcena – 1104,97 euro (viens tūkstotis viens simts četri euro un 97 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa –20,00 (divdesmit) euro;
 • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 21. aprīlī plkst. 12:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā).
Gadījumā, ja 2021.gada 21.aprīlī būs spēkā valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, izsole notiks Liepu parkā (Liepu ielā 12), Jaunjelgavā, par ko vismaz vienu darbdienu pirms izsoles dienas telefoniski tiks informēti izsoles dalībnieki.

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 20. aprīļa plkst. 15:00.

Izsoles noteikumi ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Jēkabpils iela 36B, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 002 0843, ar kopējo platību 2971 m² nosakot:

 • Izsoles sākumcena – 2460,78 euro (divi tūkstoši četri simti sešdesmit euro un 78 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa –20,00 (divdesmit) euro;
 • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 14. maijā plkst. 11:00 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā).
Gadījumā, ja 2021.gada 14.maijā būs spēkā valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, izsole notiks Liepu parkā (Liepu ielā 12), Jaunjelgavā, par ko vismaz vienu darbdienu pirms izsoles dienas telefoniski tiks informēti izsoles dalībnieki.

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 12. maijam plkst. 15:00

Izsoles noteikumi ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

 

Atsavināšanas atkārtotas izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Paeglīši”, Jaunjelgavas pagastā, Jaunjelgavas novadā ar kadastra numuru 3207 001 0140, ar kopējo platību 1.02 ha nosakot:

 • Izsoles sākumcena – 1611,29 euro (viens tūkstotis seši simti vienpadsmit euro un 29 centi);
 • Izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • Izsoles solis – ne mazāk kā 30,00 (trīsdesmit) euro;
 • Izsoles dalības maksa –20,00 (divdesmit) euro;
 • Izsoles vieta – Jaunjelgavas novada domes sēžu zāle (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā);

Izsole notiks – 2021. gada 21. aprīlī plkst. 11:30 Jaunjelgavas novada domes sēžu zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, 2.stāvā).
Gadījumā, ja 2021.gada 21.aprīlī būs spēkā valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, izsole notiks Liepu parkā (Liepu ielā 12), Jaunjelgavā, par ko vismaz vienu darbdienu pirms izsoles dienas telefoniski tiks informēti izsoles dalībnieki.

Izsolei pieteikties Jaunjelgavas novada domē (Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novadā, ēkas 1. stāvā) ne vēlāk kā līdz 2021. gada 20. aprīļa plkst. 15:00.

Izsoles noteikumi ir publicēti Jaunjelgavas novada domes interneta vietnē www.jaunjelgava.lv, sadaļā “Izsoles”.

Novada domes administrācija

 

Šodien pieminam mūsu novada ļaudis, kuri tika varmācīgi aizvesti no mājām

May be an image of tekstā redzams 'TERORA UPURIEM Melno atminu kupenas neizzudis. Pat svelmaină saule tãs neizkusis. Tãs- tautas dvéselẽ iecirstas rêtas- Mũžos paliks kã Golgatas pieturas svêtãs. (Roberts Ludborzs) 1949 GADA 25 NO SECES IZVESTI 105 CILVEKI MILE ANCELĂNE PETERIS PUMPÃNS REINIS BUMBIERIS 25. martã plkst.10:00 FOR00A Sece noliksim ziedus unsvece godinasim visus represijas cietušos ar klusuma bridi un savãs domãs visas dienas garumă'

May be an image of outdoors un teksts

Skolēni aicināti piedalīties attālinātās mācīšanās atziņu konkursā “Mācos pats”! Galvenajās balvās – portatīvie datori.

Pēdējais gads ikvienam – gan lielam, gan mazam – ir nesis pamatīgas pārmaiņas.  Lai noskaidrotu pašu skolēnu redzējumu, kas attālinātās mācīšanās laikā ir grūts un kas patīkams, tiek izsludināts skolēnu atziņu konkurss “Mācos pats!”. Galvenajās balvās skolēniem – trīs jauni portatīvie datori.

Kas, mācoties mājās, visvairāk pietrūkst un sagādā grūtības? Kas šādā mācīšanās formātā ir pozitīvs? Un ko no attālinātās mācīšanās varētu saglabāt turpmāk? Konkursa ietvaros savas pārdomas un sajūtas aicināti atklāt paši skolēni!

Atziņu konkursā aicināti piedalīties 1. līdz 12. klašu skolēni. Galvenais uzdevums – dalīties atziņās un pārdomās par attālināto mācīšanos, akcentējot gan izaicinājumus, gan ieguvumus. Atziņas konkursam var iesniegt formātā pēc savas izvēles, piemēram, rakstveidā, video vai audio formātā, kā foto galeriju, zīmējumu, kolāžu vai citā radošā formātā.

Tiks īstenots projekts “Uzvaras ielas pārbūve”

Aizvadītā gada nogalē Jaunjelgavas novada dome ir saņēmusi apstiprinājumu un finansējumu projekta “Uzvaras ielas pārbūve” īstenošanai. Tā ietvaros tiks pārbūvēts kādreizējais Uzvaras ielas posms, tagad Elizabetes Magdalēnas iela, starp Jelgavas un Liepu ielām.

Plānots, ka tiks atjaunots brauktuves segums Elizabetes Magdalēnas ielā (iepriekš Uzvaras ielas posms starp Jelgavas un Liepu ielām) un izbūvēt gājēju un velo celiņu blakus brauktuvei esošajā pļavā, kā arī izveidot efektīvu apgaismojumu gan braucamajai, gan gājēju un velo zonai.

Pie gājēju celiņa plānots attīstīt arī sporta un veselības zonu – izvietot āra trenažierus, ierīkot soliņus un veikt teritorijas apzaļumošanu. Veco liepu rinda gājēju celiņa pusē piedzīvos atjaunošanu – vecie, bojātie koki tiks izzāģēti, vietā iestādot jaunus kokus.

Šis ielas posms ir viens no bīstamākajiem posmiem Jaunjelgavā, iela ir šaura un atvērta gan gājējiem, gan auto satiksmei. Elizabetes Magdalēnas iela savieno veco pilsētas daļu, kur ir dzīvojamais rajons, pašvaldība, kultūras nams, veikali, ar jaunāko, kur atrodas skola, ārstu prakses, bērnudārzs, tāpēc pa šo ielu notiek intensīva kustība abos virzienos, ne reti radot bīstamas situācijas gan gājējiem, gan autobraucējiem un riteņbraucējiem, it īpaši tumšā un slidenā laikā. Tālab ielas pārbūve ir ļoti nozīmīgs solis satiksmes drošības uzlabošanā Jaunjelgavā.

Lūdzu, būsim saprotoši un iecietīgi pret pārbūves sagādātajām īslaicīgajām neērtībām un pārmaiņām ielas vizuālajā tēlā. Plānots, ka darbi tiks uzsākti, līdzko to ļaus laikapstākļi, un tiks pabeigti līdz šī gada jūlijam.saprotoši un iecietīgi pret pārbūves sagādātajām īslaicīgajām neērtībām un pārmaiņām ielas vizuālajā tēlā. Plānots, ka darbi tiks uzsākti, līdzko to ļaus laikapstākļi, un tiks pabeigti līdz šī gada jūlijam.

25.martā notiks kārtējā domes sēde

2021.gada 25. martā plkst. 13.00 notiks Jaunjelgavas novada domes attālinātā sēde.

 Darba kārtība šeit.

Vingrot tiešsaistē aicina arī bērnus

Projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Jaunjelgavas novadā”, Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/022

Aicināti 1,5 – 3 gadus vecu bērnu vecāki ar bērniem pievienoties vingrošanas nodarbībām tiešsaistē

Bezmaksas 2 pasākumi ar lekciju un nodarbību tiešsaistē notiks 30. martā: 1.pasākums plkst. 10.00 – 10.30 un 2.pasākums plkst. 10.40 – 11.10

Vingrošanas pasākumus vadīs fizioterapeite Tatjana Rušmane.

Lekcijā tiks likts uzsvars fizisko aktivitāšu nozīmei bērna attīstībā 1,5 – 3 gadu vecumā, par bērna stājas izvērtēšanu, iespējamām problēmām šajā vecumposmā un nodarbībā tiks veikti praktiskie risinājumi – vingrojumi pamatkustību attīstīšanai, vingrojumi bērna kāju un pēdu muskulatūrai.

Lai pievienotos pasākumiem, nosūtīt pieteikumu Whatsapp vai SMS veidā fizioterapeitei uz tālruni 22006456, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi. Savā datorā vai viedierīcē lejupielādēt Zoom.us programmu.

 

Izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu „Kļavāji”-2,  45.8 m2 platībā, un kopīpašuma 458/1650 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, zemes gabala 16300 m2 platībā, funkcionāli saistītajām nedzīvojamām ēkām, kadastra numurs 3286 900 0029, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Izsoles sākumcena – 1027.56 euro
 • Izsoles dalības maksa – 20.00 euro
 • Izsoles solis – ne mazāku kā 30.00 euro
 • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas

Izsole notiks 2021. gada 14. aprīlī plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada Sunākstes pagasta pārvaldes ēkā („Palmas”, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Sunākstes pagasta pārvaldē līdz 2020. gada 12. aprīļa plkst. 18.00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Sunākstes pagasta pārvaldē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājas lapā: www.jaunjelgava.lv  sadaļā izsoles.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »