Jaunjelgaviešiem piešķirti 1991.gada Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda apbalvojumi

Šī gada janvārī svinējām 30 gadus kopš arī mūsu Jaunjelgavas iedzīvotāji organizētās grupās ar Mežrūpniecības saimniecības (MRS) autobusu devās uz Rīgu, Zaķusalu, lai piedalītos TV torņa un studijas aizsardzībā. Jaunjelgavieši tika norīkoti TV aizsardzībā  un citos barikāžu objektos visu janvāri un vēl arī februāra sākumā. Iededzot piemiņas ugunskurus Jaunjelgavas ielās, tika sastapti daudzi tā laika notikumu dalībnieki, kuru ieguldījums mūsu Valsts jaunāko laiku vēsturē vēl nebija novērtēts.

1991.gada Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda apbalvošanas komisija ir lēmusi apbalvot mūsu novadniekus par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā pirms trīsdesmit gadiem. Tie ir Laimonis Čipa – Ziemelis, Jānis Čūders, Albina Siliņa, Pēteris Vincukovs, Eleonora Pirktiņa, Zoja Grigorjeva, Andžela Pilipuite, Indra Čerjaka, Austra Kaminska, Rita Kursīte, Ilga Bruņeniece, Valentīna Rimare, Modris Kļaviņš, Ēriks Sudrabiņš, Tekla Čipa- Ziemele, Zinaīda Kukule, Viktorija Undzēna ar meitu Daci Vītoliņu un dēlu Aigaru Vanagu, Ināra Vilne, Aigars Vilnis, Agita Štrauhmane, Vidmants Suvaizdis, Iveta Suvaizde.

Ievērojot pašlaik noteiktos ierobežojumus, apbalvojumu svinīgā pasniegšana noritēs mazliet vēlāk, Jaunjelgavas svētkos šī gada jūlijā. Šajā pasākumā vēlmi sveikt mūsu novadniekus ir izteikuši arī 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda valdes locekļi Romualds Ražuks un Renārs Zaļais

Mēs lepojamies ar Jums, paldies!

Sagaidot Līgo svētkus, aicinām izdaiļot balkonus

Pirmdien sākas iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās

Pirmdien, 31. maijā, sāksies iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās, kad iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 16.00 līdz 20.00. Nobalsot iepriekš noteiktos laikos varēs arī 3. un 4. jūnijā. Šo iespēju īpaši aicināti izmantot vēlētāji, kuri ir Covid-19 riska grupā, jo iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņos parasti ir mazāks balsotāju skaits.

31. maijs būs arī pirmā diena, kad reālā laikā visos vēlēšanu iecirkņos tiks izmēģināts jaunais vēlētāju reģistra risinājums – elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas dos iespēju vēlētājiem balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot pasi vai personas apliecību.

Otrdien, 1. jūnijā, un trešdien, 2. jūnijā, vēlēšanu iecirkņos balsot nevarēs. Šajās dienās plānots pilnveidot vēlētāju reģistra risinājumu, ja pēc pirmdienas izmēģinājuma būs tāda nepieciešamība. Savukārt vēlēšanu iecirkņi šajās dienās strādās dežūrrežīmā, un tajos varēs iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā.

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības nekustamā īpašuma  “Lejas Beitāni 1”,  kadastra numurs 3286 007 0046, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 007 0046 – 2,5 ha platībā un nekustamā īpašuma, kadastra numurs 3286 007 0077, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 007 0069 – 1,4 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā.

 • Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.
 • Izsoles sākuma cena ir 74.00 (septiņdesmit četri) euro bez PVN gadā.
 • Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir ne mazāk kā 5,00 euro.
 • Izsoles reģistrācijas (dalības) maksa 10,00 (desmit) euro, kura netiek atmaksāta.
 • Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli.

Zemes nomas tiesību izsole notiks 2021. gada 18. jūnijā plkst. 13.30 Sunākstes pagasta saieta namā “Saulrieši”. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2021. gada 10. jūnijā un pārtraukta 2021. gada 17. jūnijā plkst. 12:00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Sunākstes pagasta pārvaldē, Jaunjelgavas novada domes Kancelejā un Jaunjelgavas novada pašvaldības interneta vietnē: www.jaunjelgava.lv, sadaļā “nomas tiesību izsoles” .

 

IZSOLES PAZIŅOJUMS

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamā īpašuma ‘’Robežkrogs 1’’, kadastra Nr.3284 002 0181 , zemes vienību -1.98 ha platībā

un nekustamā īpašuma ‘’Ceri ‘’, kadastra Nr.3284 002 0251- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3284 002 0089 – 0.39 ha Staburaga pagastā, Jaunjelgavas novadā:

 • nekustamā īpašuma  ‘’Robežkrogs 1’’ zemes vienības  izsoles sākumcena – 5080.36 euro
 • nekustamā īpašuma ‘’Ceri’’ zemes vienības izsoles sākumcena -1640.57 euro          
 • Dalības maksa – 20,00 euro,
 •  Izsoles solis- nekustamajam īpašumam ”Robežkrogs’’ – 50.00 euro
 • Nekustamajam īpašumam ‘’Ceri’’ – 30.00 euro
 • Nodrošinājums- 10% apmērā no sākumcenas

 Nekustamā īpašuma ‘’Robežkrogs 1’’ zemes vienības  izsole notiks 2021.gada 15.jūnijā   plkst. 11.30 Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags,                            Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads. 

Nekustamā īpašuma ‘’Ceri’’ zemes vienības ar kadastra numuru 3284 002 0089 izsole notiks 2021.gada 15.jūnijā  plkst.12.00, Staburaga pagasta pārvaldes ēkā’’Vīgante’’, Staburags,  Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads

Izsolei var pieteikties Staburaga pagasta pārvaldē līdz 2021.gada 11.jūnija plkst.15.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Staburaga pagasta pārvaldē un mājas lapā, sadaļā “Izsoles”.

Arī secieši aicināti apmeklēt nūjošanas nodarbības

Aicina uz nūjošanas nodarbībām Staburagā

Sunākstes pagastā izsolīs zemes nomas tiesības

Tiek piedāvātas sekojošu pašvaldības īpašumu zemes nomas tiesības:

1. Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma “Purmaļi 1” ar kadastra numuru 3286 002 0117, zemes vienības 1,72 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsole.

2. Jaunjelgavas novada domes nekustamā īpašuma “Zvaguļi”, kadastra numurs 3286 002 0402, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3286 002 0118 -3,1 ha platībā, Sunākstes pagastā, Jaunjelgavas novadā, zemes nomas tiesību izsole.

Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem skatāma šeit.

 

 

27.maijā notiks kārtējā Domes sēde

2021.gada 27. maijā plkst. 13.00 notiks Jaunjelgavas novada domes attālinātā sēde.

Darba kārtība šeit.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »