Savstarpējās palīdzības platforma – kustība “Paliec mājās” aicina uz sadarbību un sniedz palīdzību

Marta izskaņā Latvijā norisinājās virtuālais hakatons HackForce, kura mērķis bija meklēt risinājumus koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp uzvarētājiem ir arī kustība #paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas palīdz ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā, vai atrodas mājās karantīnā, kā arī palīdz ar suņu izvešanu pastaigās un miskastes iznešanu. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu https://paliec-majas.lv/

Aicina Jaunjelgavas skolēnus pieteikties darbam vasarā

Aicinām Jaunjelgavas pilsētas skolēnus (no 15 gadu vecuma) no 1. maija plkst. 8:00 elektroniski iesūtīt pieteikuma iesniegumu skolēnu vasaras darbam Jaunjelgavā NVA pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. E-pasts iesniegumiem: iluta.groza@jaunjelgava.lv

Novada pagasta jauniešus aicināt pieteikties pie sava pagasta pārvaldniekiem.

Sīkāku informāciju sniegs projekta koordinatore Iluta Groza – iluta.groza@jaunjelgava.lv. 

Iesnieguma paraugs te.

 

Lauksaimniecībā trūkst darbinieku – saimniecības aicina darbā!

Ārkārtējās situācijas laikā, kad saslimšanas Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ daļa cilvēku uz laiku ir zaudējusi darbu, Zemkopības ministrija aicina izmantot iespēju rast darbu lauku saimniecībās un uzņēmumos. Daļa Latvijas lauku saimniecību izjūt darba spēka trūkumu un piedāvā gan pastāvīgu, gan sezonas darbu dažādās lauksaimniecības nozarēs. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Šis ir sarežģītu izaicinājumu laiks vairākām nozarēm kā Latvijā, tā arī visā pasaulē. Jauna vai pagaidu darba rašana ir viens no aktuālajiem jautājumiem, kas šobrīd satrauc Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus. Tādēļ ir svarīgi ņemt vērā, ka lauksaimniecības nozarē arī šobrīd ir plašas iespējas rast darbu dažādās saimniecībās un uzņēmumos. Tā ir ne vien iespēja nozarē, kas nodrošina Latvijas iedzīvotājus ar nepārtrauktu pārtikas pieejamību, rast pagaidu darbu, bet jo vairāk pat iespēja saskatīt un sasaistīt savas turpmākās darba gaitas ar lauksaimniecības nozari, ražojot jau izsenis iecienītus produktus, kā arī radīt arvien jaunas un inovatīvas pārtikas preces.”

Papildinātas higiēnas prasības sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem

Otrdien, 31. martā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards izdevis grozījumus 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 39 “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā”, papildinot to ar jaunām prasībām sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem.
1) Turpmāk sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā ir jāievēro šādas papildu higiēnas prasības:

 •  jānodrošina apmeklētājiem iespēju rokas nomazgāt ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli vai tās dezinficēt pirms ēdienreizes, kā arī ieejot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā un izejot no tā;
 • nodrošināt galdiņa dezinfekciju pēc katra apmeklētāja ēdienreizes;
 • iespēju robežās kases zonā izvietot norobežotas caurspīdīgas aizsargbarjeras – sienas.

Covid-19: tiesību akti, to aktuālās redakcijas un skaidrojumi – informācija no “Latvijas Vēstneša”

31. marta oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” papildu laidienā publicēti grozījumi zemkopības ministra rīkojumā “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā”.  Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” piedāvā apkopojumu ar īpaši aktuālām saitēm, kas iedzīvotājiem noderīgas ārkārtējās situācijas laikā.

Precizēti atbalsttiesīgie pasākumi un nosacījumi ES atbalsta saņemšanai augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām

Otrdien, 31. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr.621 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām””. Noteikumu grozījumi precizē atbalsttiesīgos pasākumus un nosacījumus ES atbalsta saņemšanai ražošanas organizāciju (RO) darbības programmās.

Rīcības ar sadzīves atkritumiem Covid-19 inficēšanās risku mazināšanai!

Lai sniegtu drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu iedzīvotājiem un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū,  ir ieviesti papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu iedzīvotāju  veselību un vides aizsardzību. Vīrusa ierobežošanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju atbildīga rīcība ar atkritumiem šajā laikā.
Atkritumu apsaimniekošana mājsaimniecībās, ja ir noteikta karantīna:

 • Atkritumus, starp kuriem ir individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un maskas), šādās mājsaimniecībās ievieto divos aizsietos maisos.
 • Maisu ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. To nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.
 • Nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana notiek pēc grafika.
 • Rokas uzreiz pēc atkritumu izmešanas rūpīgi apstrādājiet ar  dezinfekcijas līdzekļiem!

Turpinām šķirot atkritumus!
Atgādinām!
Atkritumu dalītās savākšanas punktos un konteineri:

 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera, tāpat kā  līdz šim.
 • Dalītās vākšanas atkritumu konteineros nedrīkst mest vienreiz  lietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus.

Atkritumu dalītās savākšanas laukumos:

 • Konteineros, kas izvietoti atkritumu dalītās savākšanas laukumos,  tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu,  polimērus, PET pudeles, metālu.
  SVARĪGI ieturēt 2 metru distanci no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.

Lielizmēra, zaļo atkritumu, būvniecības atkritumu pieņemšana tiek  nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai apsaimniekotāja noteikto kārtību.

Vēlam visiem labu veselību un atbildīgu rīcību!
Jūsu SIA “Vidusdaugavas SPAAO”
www.spaao.lv

No 1. aprīļa spēkā stājas jauna valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība; plānotais pacientu ietaupījums – līdz 25 miljoniem eiro gadā

Sākot no 1. aprīļa, Latvijā spēkā stājas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendēta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti Latvijā, tāpat kā Igaunijā, Lietuvā un tādās turīgās valstīs kā Vācijā, Somijā, Nīderlandē, Dānijā, Zviedrijā un citās Eiropas valstīs, kompensējamo zāļu A saraksta receptēs norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu. Savukārt aptiekās no vienādas iedarbības zālēm pacientam izsniegs tās zāles, kurām ir zemākā maksa. Šādu prasību paredz Ministru
kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību(1) ,lai Latvija pārņemtu Eiropas praksi zāļu izrakstīšanā, kā arī novērstu situāciju, kad pacientiem jāiegādājas dārgākās zāles, ik gadu pārmaksājot ap 25 miljoniem eiro, lai arī zemākas cenas zāles ir tikpat kvalitatīvas un drošas un ar tādu pašu ārstniecisko iedarbību.

Aizkraukles apriņķa koru 2020.gada skates – koncerta nolikums

2020.gada 30.maijā Vīgantes parka estrādē, Jaunjelgavas novada Tautas mākslas svētku ietvaros, plānots rīkot Aizkraukles koru apriņķa skati-koncertu. To  rīko Jaunjelgavas novada pašvaldība, sadarbībā ar Staburaga pagastu, citām  Aizkraukles apriņķa pašvaldībām. Skates nolikumu var lasīt šeit.

Nekustamā īpašuma izsoles paziņojums

Jaunjelgavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Meža iela 4C, kadastra numurs 3207 002 1614, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, ar kopējo platību 2,3543 ha  .

 • Izsoles sākumcena – 23 463,34 euro (divdesmit trīs tūkstoši četri simti sešdesmit trīs euro un 34 centi), 
 • dalības maksa – 20 euro,
 • izsoles solis – ne mazāk kā 50,00 euro,
 • izsoles nodrošinājums – 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;
 • izsoles vieta – Jaunjelgavas novada dome, sēžu zāle, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā

Izsole notiks 2020.gada 15.maijā plkst. 11.00  Jaunjelgavas novada domes administrācijas ēkas 2.stāva zālē (Lāčplēša ielā 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads).

Izsolei var pieteikties Jaunjelgavas novada domē, elektroniski vai klientu apkalpošanas telpā (1. stāvā, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā) līdz 2020. gada 12.maija plkst. 16.00.

Izsoles noteikumus var izlasīt Jaunjelgavas novada domē un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā : www.jaunjelgava.lv.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »