Strūves ģeodēziskais loka punkts BRISTEN

Strūves ģeodēziskais loka punkts BRISTEN/ Struve Geodetic Arc point BRISTEN / Геодезический пункт Струве BRISTEN LV

LV 2005. gadā Strūves loks iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla 19.gs. garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma.

EN In 2005, the circle of Struves was included in the UNESCO World Heritage List as a unique system for the longest and most accurate geodesic measurements of the 19 th century.

RU В 2005 году геодезический пункт Струве включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО, как уникальная, самая протяжённая и точная система геодезического измерения, как наивысшее достижение своего времени, свидетельство развития истории и техники.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »