Par parakstu vākšanas vietām Jaunjelgavas novadā

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā
“Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta otro daļu un Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 27. decembra rīkojumu Nr. 173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, Jaunjelgavas novadā tiek noteiktas šādas parakstu vākšanas vietas:

Administratīvi teritoriālā vienībaParakstu vākšanas vieta
Administratīvi teritoriālā vienībaParakstu vākšanas vieta
Jaunjelgavas pilsēta, Jaunjelgavas pagastsJaunjelgavas novada domes 2. stāva sēžu zāle Lāčplēša ielā11, Jaunjelgavā
Daudzeses pagastsDaudzeses pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Daudzeva, Daudzeses pagasts
Sērenes pagasts“Zvaniņš”, Sērene, Sērenes pagasts
Sunākstes pagasts“Palmas”, Sunākste, Sunākstes pagasts
Staburaga pagasts“Vīgante”, Staburags, Staburaga pagasts
Seces pagasts“Pagastmāja”, Sece, Seces pagasts

Darba laiks: Pirmdiena , trešdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena – no plkst. 9.00 līdz 13.00
Otrdiena, ceturtdiena – no plkst. 15.00 līdz 19.00

 

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas/grupu mājas “Vīgante” vadītāju.

Jaunjelgavas novada Sociālais dienests aicina darbā pansijas/grupu mājas “Vīgante” vadītāju.

Prasības pretendentam:

  • Otrā līmeņa augstākā izglītība
  • Vēlama pieredze: darbs ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
  • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vēlamas krievu valodas zināšanas.
  • Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
  • Spēja vadīt institūcijas darbu, nodrošināt institūcijas funkcijas un darbību, plānot un organizēt savu darbu. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
  • Prasme analizēt situāciju un datus, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus.Prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās.
  • Spēja būt klientorientētam, ētiskums, organizatora spējas (aktivitāšu organizēšana atbilstoši klienta vajadzībām), iniciatīva, komunikācijas prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, vadīt un strādāt komandā, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.
  • Prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Barikāžu laika atceres pasākums arī Jaunjelgavā

Šodien Jaunjelgavas novada skolu jaunsargi piedalījās barikāžu piemiņas pasākumā Jaunjelgavā. Atmiņās par 1991.gada janvāra notikumiem un pašu pieredzēto dalījās Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks un Daudzeses pamatskolas direktors Valdis Puida. Pasākuma noslēgumā jaunuzņemtie novada jaunsargi deva svinīgo solījumu.

Vairāk foto šeit.

 

Žurkas gada ieskaņas balle Seces kultūras namā

Jaunā spēlfilma “Pilsēta pie upes” skatāma arī Jaunjelgavā

Kārļa Kazāka akustiskais koncerts Jaunjelgavas kultūras namā

Vokālo ansambļu sadziedāšanās Jaunjelgavas kultūras namā

16.janvārī tiek sasauktas novada domes komiteju sēdes

16.janvārī tiek sasauktas novada domes komiteju sēdes:
1) plkst. 13:00 Sociālā dienesta telpās (Oškalna ielā 3) – Sociālo lietu komiteja.
2) plkst. 13:00 Domes sēžu zālē (Lāčplēša 11) – Izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
3) plkst. 14:00 Domes sēžu zālē (Lāčplēša 11) –  Finanšu komiteja.
Ar darba kārtību var iepazīties sadaļā “Pašvaldība – Domes sēdes – Sēžu darba kārtības”.

Bauskas novadā norisināsies projekta “SocQuality” noslēguma konference

Bauskas novada Ceraukstes pagasta atpūtas kompleksā “Rožamalas” 15. janvārī norisināsies projekta “SocQuality” noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos – iespējas un izaicinājumi”.
Konferenci atklās Aivars Okmanis, Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, un Vaida Aleknavičienė, Jonišķu rajona pašvaldības mēra vietniece. Konferences pirmajā daļā Ieva Zeiferte, projekta “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā (SocQuality)” vadītāja iepazīstinās ar tā rezultātiem, secinājumiem un ierosinājumiem nākamajam plānošanas periodam. LR Labklājības ministrijas pārstāves Sigita Rozentāle un Agnese Jurjāne stāstīs par sociālo pakalpojumu attīstības politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. periodam un to kvalitāti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pakalpojumu reģistrācijas prasībām un plānotajiem uzlabojumiem. Dace Strautkalne, sociālo pakalpojumu koordinatore Zemgales Plānošanas reģionā, vēstīs par reģiona sociālo pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizācijas procesa progresu, bet Aija Rieba, Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas konsultante, ziņos par “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodikas” ieviešanu projekta partneru institūcijās. Pirmās daļas noslēgumā ZPR izpilddirektors Valdis Veips un Aija Rieba projektu partneru institūcijām pasniegs apliecinājumus par pašnovērtējuma veikšanu un metodikas ieviešanu.

23.janvārī Jaunjelgavas kultūras namā atklās foto izstādi

Par bērnudārzu darbu 2020.gada vasarā

Pamatojoties uz 27.12.2019. domes sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr.37), tiek noteikts šāds darba režīms novada pirmsskolas izglītības iestādēm:

  1. Pārtraukt Daudzeses pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” darbību laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam.
  2. Pārtraukt Seces pirmsskolas izglītības iestādes “Vasariņa” darbību laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz augstāk minēto iestāžu vadītāju iesniegumiem, lai nodrošinātu nepieciešamo remontdarbu, dezinfekcijas veikšanu un plānotu darbinieku ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, kā arī pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 87. pantu.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Translate »